SQ solutions


Innovatie in zorgdeclaratie

Welkom op site van SQ solutions!

 

SQ solutions

biedt een alternatieve, glasheldere calculatie- en declaratiemethode voor zorgverleners:

 • een methodiek waarin de calculatie aansluit bij de behandeling door de zorgverlener en waarin deze calculatie leidend is voor de declaratie naar de verzekeraar
 • een methodiek die aansluit bij het RSAD model en horizontaal toezicht initiatieven
 • een methodiek die de huidige controle initiatieven ondersteunt en vereenvoudigt
 • een methodiek die het mogelijk maakt de huidige DBC te laten evolueren naar nieuwe, gestandaardiseerde zorgcombinaties

 

Aanleiding tot dit initiatief

 •  de discussie in de zorgmarkt over juistheid en rechtmatigheid van declaraties van behandelingen
 • er ontstaat een diversiteit aan ‘stand alone’ controle initiatieven die elk min of meer gelieerd zijn aan een belanghebbende
 • de overheid, verzekeraars, patienten(organisaties) en overige belanghebbenden vragen steeds nadrukkelijker om een transparant calculatie- en declaratieproces

 

Een methode die uitgaat van een standaard en afwijkingen van die standaard, die direct inzicht geeft in de relatie: DIAGNOSE ‑ BEHANDELINGEN/VERSTREKKINGEN ‑ DECLARATIES waardoor

 • toelichtingen op declaraties eenvoudig zijn op te leveren
 • afwijkingen van de standaard zichtbaar zijn en gebruikt kunnen worden om diezelfde standaard te tunen
 • discussie, retouren, naverrekeningen significant verminderen

 

SQ solutions is een samenwerkingsinitiatief voor de zorgsector, van partijen die momenteel al diensten verlenen op het gebied van gestandaardiseerd ‘dossier- en declaratiemanagement’ voor schadeverzekeringen, subsidieverstrekking en expertiseafhandeling.

SQ solutions is gelieerd aan Euro-motive, voor meer inzicht in Euro-motive kunt u kijken op www.euro-motive.nl

 

CAREculate is het product, een add-on aan bestaande (ziekenhuis) back office applicaties. Het systeem heeft als doelgroepen

 • zorgverleners
 •  ziektekostenverzekeraars

 

  Voor zorgverleners een middel dat

 • inzicht geeft in de relatie: diagnose ó behandelingen/verstrekkingen ó declaraties

waardoor

 • toelichtingen op declaraties eenvoudig zijn op te leveren
 •  afwijkingen van de standaard gebruikt kunnen worden om diezelfde standaard te tunen
 •  discussie, retouren, naverrekeningen significant verminderen

 

Wij denken daarmee ook de discussie over buitensporig declaratiegedrag en fraude een andere wending te kunnen geven. Daarnaast geeft het de mogelijkheid aan zorgverleners een kostprijsanalyse uit te voeren in lijn met wijze waarop wortdt gedeclareerd. Voorts kan het de basis zijn voor prognoses en budgetten en geeft het een zorgverlener mogelijkheid om intern en extern te kunnen benchmarken.

Voor zorgverzekeringsmaatschappijen een middel dat

 • transparantie vergroot in de aangeleverde declaraties waardoor discussie en retouren significant verminderen

Op basis van input van stakeholders zal het systeem groeien in functionaliteit. Het platform is in eerste instantie inzetbaar richting:

 • diagnose-behandelings calculatie
 •  behandelings declaratie analyse
 •  declaratieopmaak en verantwoording

en vervolgens -in overleg met de belanghebbenden-

 • budgettering
 •  branche benchmark
 •  inkoopcontrole
 •  interne doorbelasting